Spis bæredygtigt

Fisk – hvad betyder de forskellige mærkningsordinger?

Fiskekutter på stranden

Hvordan vælger du bæredygtig fisk?

Laks, torsk og ørred smager godt og indeholder masser af sunde fiskeolier og vitaminer og derfor er de gode for os.

Vores verdenshave rummer et fantastisk dyreliv og skal beskyttes.

På en roadtrip til nord Norge i 2020 kørte min familie og jeg igennem de ubeskriveligt smukke norske fjorde og flere steder så vi kæmpe store ringe ligge og flyde i vandet.

Hvad var det, der lå der ude i disse naturskønne områder og skæmmede?

Det var bassiner fyldt med fisk, det er denne måde man har fisk på opdræt og det satte nogle tanker i gang hos mig, er det her jeg får mine fisk fra?

Hvis du køber fisk fra opdræt, så kommer fisken fra sådan nogle bassiner, som vi så i Norge og havenes økosystemer er under et enormt pres og overfiskeri truer bestandene af fisk og skalddyr.

Hvordan sikre man sig, at de fisk man køber, har haft det godt og ikke er med til at øge presset på havenes økosystemer og hvordan undgår man at støtte overfiskeri, der truer bestandene af fisk og skalddyr?

Hvis man ser efter mærkningen på de fisk man køber, får man hjælp til at købe bæredygtig fisk, men hvad betyder de mange mærker, jeg hjælper dig lidt på vej:

Konventionelt fiskeri

Fisk der kommer fra konventionelt fiskeri har store konsekvenser for miljøet, din sundhed og fiskenes dyrevelfærd.

Konventionelt opdræt
 1. Overforbrug af antibiotika
 2. Forurener vandet
 3. Gør bakterier antibiotikaresistente
 4. Rester af sprøjtemidler i fiskenes foder
 5. Forringelse af vandmiljø pga. udledning af kvælstoffer, fosfor og næringsstoffer
Konventionelt vildt fiskeri
 1. Overfiskeri
 2. Bestanden bliver truet
 3. Ingen hensyn til biodiversitet
 4. Brug af bundtrawl

I konventionelt fiskeri i opdræt er der et overforbrug af antibiotika, det kan forurene vandet og gøre bakterier antibiotikaresistente, begge dele er noget vi meget gerne vil undgå. Derudover kan der være rester af sprøjtemidler i fiskenes foder.
Så må det være bedre med vilde fisk, men her er problemet, at der bliver overfisket, så bestanden bliver truet og i værste fald uddør.

Bundtrawl

Bundtrawl er når der trækkes tunge net henover havets bund, det frigiver CO2 fra havets bund, øger havets forsuring og har en negativ effekt på biodiversiteten. Undersøgelser viser, at bundtrawl frigiver lige så meget CO2 som hele luftfartindustrien, læs mere om undersøgelsen her.

Mærkeordninger til valg af fisk

Du vil selvfølgelig gerne træffe et mere bæredygtigt valg, når du køber fisk og derfor kan du se efter disse mærker, når du køber fisk:

Økologimærket
ASC-mærket
MSC-mærket
NaturSkånsom

Alle disse mærker stiller krav til bæredygtighed, fiskenes levevilkår og miljøet, men der er selvfølgelig forskel på de forskellige mærkeordninger.

Økologisk fisk
 1. Fisken fra opdræt
 2. Fiskene har fået økologisk foder
 3. 25 kilo fisk pr. 1000 liter vand (mere plads end konventionelt)
 4. Prioriterer grøn energi
 5. Undgår ressourcespild i produktionen
 6. Krav til medicinforbrug
 7. Vandet må ikke indeholde forurenede stoffer
 8. Der skal være ilt nok i vandet til at fiskene trives
 9. 25 kilo fisk pr. 1000 liter vand

Hvis du køber fisk, der er mærket med økologimærket, vil fisken altid komme fra opdræt, det skyldes at myndighederne skal kunne kontrollere, hvad fiskene har spist, hvis man skal have økologimærket og det er selvsagt umuligt, hvis fiskene ikke har været spærret inde.

For at få lov til at bruge økologimærket i fiskeproduktion er der nogle krav, fiskene må maksimalt være 25 kilo fisk pr. 1000 liter vand, dermed har fiskene mere plads at svømme på, end de har i konventionelt fiskeopdræt.

Derudover skal virksomheden prioritere grøn energi og undgå ressourcespild i deres produktionskæde. Der er krav til fiskenes foder og brug af medicin. Vandet i opdrættet må ikke indeholde forurenede stoffer og der skal være ilt nok i vandet til at fiskene trives.

ASC-mærket
 1. Fisk fra opdræt
 2. Krav til vandmilljøet
 3. Krav til plantemiljø
 4. Krav til fiskemiljø
 5. Ikke økologisk

Ligesom økologisk fisk er fisk mærket med ASC-mærket opdrættet i dam- eller havbrug, men på en mere miljøvenlig måde. Der er krav til at vand-, plante- og fiskemiljøet skal være naturligt og bæredygtigt. ASC-mærket minder derfor om det økologiske mærke, dog er ASC-mærket ikke nødvendigvis økologisk, da der ikke er krav til, at foderet er økologisk.

MSC-mærket
 1. Vilde fisk
 2. Ikke økologisk
 3. Skånsomme fangstmetoder
 4. Sunde bestande
 5. Ingen overfiskeri
 6. Der må gerne fiskes med bundtrawl
 7. Negativ effekt på biodiversiteten på havbunden

Fisk der svømmer frit i havet, kan ikke få økologimærket, da man naturligvis ikke kan kontrollere, hvad de spiser.
Til gengæld kan vilde fisk få det blå MSC-mærket, hvis de lever op til en række kvalitetskrav.
Når du vælger MSC-mærket fisk, støtter du bæredygtigt fiskeri. Fiskerne skal hjælpe med at bevare fiskebestanden og fiskenes leveområder ved at bevare økosystemer.

Der bliver taget hensyn til, at der ikke bliver fisket mere, end bestanden kan klare, der er altså sikret, at man ikke overfisker.
Dog er der i MSC-mærket ikke forbud mod bundtrawl. Bundtrawl er en fisketeknik, hvor man slæber nettet efter en båd og dermed påvirker havbundens plante- og dyreliv negativt.

NaturSkånsom
 1. Vilde fisk
 2. Ikke økologisk
 3. Skånsomme fangstmetoder
 4. Sunde bestande
 5. Ingen overfiskeri
 6. Mindre fartøjer
 7. Kystnært fangede, 80% af fangstrejser må ikke være over 48 timer
 8. Krav til uddannelse i fødevarehåndtering
 9. Ingen Bundtrawl

Fisk mærket med mærket NaturSkånsom, må ikke være fanget med bundtrawl, da det er skadeligt for biodiversiteten ved havbunden. Derudover stilles der krav til, at fiskene ikke må være truet eller overfisket. Fiskernes både må ikke være mere end 17 meter lange og fiskerne skal bestå et hygiejne kursus, så man som forbruger er sikker på, at fisken har den bedst kvalitet, når man køber den.

 

Skriv en kommentar

Din e-mail vil ikke blive vist

Flere fiduser