Genbrug

Værd at vide om affaldssortering

Glas og metal sortering

Det er ikke nemt at finde rundt i de mange regler for affaldssortering. Det bliver ikke nemmere af, at de 98 kommuner i Danmark har ca. 98 forskellige måder at indsamle og sortere affald.

Det er svært at undgå at få plastik med hjem fra en tur i supermarkedet og affaldsspanden bliver hurtigt fyldt. Danskerne er blevet rigtig gode til at sortere affald, men produktionen af plastik stiger fra år til år.  I 1964 blev der produceret 15 millioner tons plastik. I 2017 var det steget til 348 millioner tons og produktionen stiger fortsat. Vi er derfor nødt til at tage problemet med plastikaffald alvorligt.

Danmark er det land i Europa, der sortere mest affald pr. indbygger, en gennemsnits dansker producere ikke mindre end. 781 kg affald pr. person om året, det bliver til rigtig meget affald. Det er derfor vigtigt, at vi sørger for at sortere det korrekt.

Værd at vide om dit affald

 • Pas på med bionedbrydelig plastik/komposterbar plastik. Bionedbrydelig plastik påstår, at det kan komposteres i naturen, men det er en myte. Det kan kun komposteres eller nedbrydes under ganske særlige forhold, som yderst sjældent er at finde i naturen. Der findes særlige kompostbare anlæg, som kan nedbryde bioplast, men den slags anlæg har vi ikke i Danmark. Den bionedbrydelige plastik, kan ikke genanvendes, det kan faktisk ligefrem ødelægge den gode kvalitets genanvendelse. Mange gange kan bionedbrydelig plastik ikke engang genbruges, det er derfor et engangsprodukt, der ender på forbrændingsanlægget.
 • 30% af dansk plastikaffald eksporteres til Tyskland, og herfra bliver det kategoriseret som genanvendt! Dog ved man faktisk ikke, hvad der sker med plastikken, når det kommer til Tyskland, så vi ved ikke om det reelt bliver genanvendt. Tyskland eksportere store mængder plastikaffald til de asiatiske lande, hvor det havner i deponi eller endnu værre i naturen.
 • I 2019 skrev 187 lande under på en aftale om håndtering af plastik, der skal forhindre verdens rigeste lande i at eksportere deres plastikaffald til de fattigste lande. Vi kan altså ikke bruge U-lande som en losseplads for vores plastikaffald. Derfor er Danmark tvunget til at finde en løsning på, hvordan man håndtere plastikken f.eks. gennem en reel genanvendelse.
 • Nogle tal viser, at der kan spares op imod 2,4 kg. CO2 ved hvert kilo plastik, der genanvendes.

Hvad kan du gøre?

 • Reducer – Ved at reducere dit forbrug, kan du være med til at bremse den stigende produktion af plastik.
 • Genbrug – Den plastik som du ikke kan undvære, kan måske genbruges. Det giver store miljømæssige besparelser, at genbruge i stedet for at producere nyt.
 • Genanvend – Tænk kreativt og find nye måder at genavende dit affald på. Det er først affald, når du smider det ud.
 • Sorter – Find ud af, hvordan du kan sortere affald i din kommune og pres på for at få bedre affaldshåndtering.
 • Undgå bionedbrydelig plastik/komposterbar plastik – Da det skal i almindelig restaffald og derfor er værre end almindelig plastik, der kan sorteres i plastcontaineren.
 • Toilettet er ikke en affaldsspand – Smid aldrig tandtråd, kontaktlinser, vatpinde, hygiejnebind, tamponer eller lignende i toilettet!
 • Kontaktlinser – Kontaktlinsebeholdere er for små til at komme i plastcontaineren. De kan opsamles i en gammel yoghurt bøtte med låg og smides i plastcontaineren, når den er fyldt.
 • Smid aldrig plastik i naturen – Plastik i naturen slides og afgiver mikroplast, så smid det aldrig fra dig – og saml gerne op efter andre, der har tabt eller glemt affald i naturen.

Skriv en kommentar

Din e-mail vil ikke blive vist

Flere fiduser